Registrácia zariadenia Re.guard po samouvedení do prevádzky súkromým zákazníkom

Vyplnením tohto formulára bude vaše zariadenie registrované, bude vám vystavený záručný list a zaslaný e-mailom

Týmto udeľujem spoločnosti REHAU s.r.o. a vybraným servisným partnerom spoločnosti REHAU s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o spracovaní osobných údajov za účelom úkonov súvisiacich s uvedením do prevádzky a servisom registrovaných zariadení. Súhlas so spracováním osobných údajov sa udeľuje do odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@rehau.com.