Objednávka servisu / opravy

Po vyplnení a odoslaní tohto formulára vás skontaktuje náš servisný partner

Týmto udeľujem spoločnosti REHAU s.r.o. a vybraným servisným partnerom spoločnosti REHAU s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o spracovaní osobných údajov za účelom úkonov súvisiacich s uvedením do prevádzky a servisom registrovaných zariadení. Súhlas so spracováním osobných údajov sa udeľuje do odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@rehau.com.
Odosláním požiadavky súhlasím s uvedenými podmienkami a záväzne objednávám službu "Servis / oprava" podľa platného Sadzobníka servisných úkonov.