Objednávka uvedenia pro prevádzky pre súkromé zákazníky

Po vyplnení a odoslaní tohto formulára vás skontaktuje náš servisný partner

Pre správně uvedenie do prevádzky je nutné splniť podmienky a stavobnú pripravenosť, ktoré nájdete podľa jednotlivých zariadení tu (link na súbor). Pokiaľ nebude zariadenie pripravené k uvedeniu do prevádzky, si je objednávateľ tohto servisu vedomý, že mu budú vyfakturované dodatočné náklady podľa platného Sadzobníka servisných úkonov spoločnosti REHAU s.r.o., inak nebude zariadenie možné uviesť do prevádzky.
Týmto udeľujem spoločnosti REHAU s.r.o. a vybraným servisným partnerom spoločnosti REHAU s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o spracovaní osobných údajov za účelom úkonov súvisiacich s uvedením do prevádzky a servisom registrovaných zariadení. Súhlas so spracováním osobných údajov sa udeľuje do odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@rehau.com.
Odosláním požiadavky súhlasím s uvedenými podmienkami a záväzne objednávám službu "Uvedenie zariadenia do prevádzky" podľa platného Sadzobníka servisných úkonov.